Czym są urazy chrząstki stawowej?

Chrząstka stawowa pokrywa koniec dalszy kości udowej oraz koniec bliższy kości piszczelowej. Jest ona bardzo twarda i bardzo gładka. W połączeniu z płynem stawowym tworzy optymalne warunki dla pracy stawu kolanowego – czyli przenoszenia obciążeń oraz ruchu zginania i prostowania.

Uraz chrząstki stawowej jest sytuacją, gdy w jej powierzchni pojawia się ubytek (otwór, dziura), który zaburza jej możliwości przenoszenia obciążeń oraz ruchu w kolanie. Często w miejscu ubytku chrzęstnego występują dolegliwości bólowe.

Urazy chrząstki stawowej powstają najczęściej w wyniku bezpośrednich uderzeń w okolice kolana.

Urazy chrząstki mogą także towarzyszyć chorobie zwyrodnieniowej, ale tu ich przyczyna jest związana ściśle ze starzeniem się stawu kolanowego.

Opublikowano urazy chrząstki stawowej | Skomentuj

Jakie są rodzaje operacyjnego leczenia choroby zwyrodnieniowej?

Leczenie operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego możemy rozpoczynać od ARTROSKOPII. Jest to małoinwazyjna metoda, pozwalająca w mało zaawansowanej chorobie na usunięcie ze stawu uszkodzonych elementów chrzęstnych oraz na wyciszenie odczynu zapalnego.

Kolejnym etapem leczenia choroby zwyrodnieniowej może być korekcja stawu kolanowego z użyciem systemu OSTEO+. Najważniejszą jej zaletą jest to, iż możemy ratować własny staw pacjenta, bez wymieniania jego elementów na sztuczne. Metoda ta polega na wykonaniu podkolanowej osteotomii kości piszczelowej i przywróceniu prawidłowej OSI dla kolana i całej kończyny dolnej. Operacja ta wymaga zastosowania IMPLANTU w celu utrzymania uzyskanej korekcji stawu.

Leczeniem definitywnym choroby zwyrodnieniowej jest zastosowanie ENDOPROTEZY stawu kolanowego, czyli wymiana zniszczonych elementów na sztuczne. Choroba zwyrodnieniowa często dotyczy głównie przedziału przyśrodkowego (wewnętrznego) kolana. W takiej sytuacji należy zastosować leczenie OSCZĘDZAJĄCE i wymienić tylko połowę stawu na sztuczną – czyli założyć jednoprzedziałową (połowiczą) endoprotezę kolana.

W sytuacji, gdy zniszczony jest już cały staw kolanowy, rozwiązaniem z wyboru jest założenie całkowitej endoprotezy kolana.

Wyboru metody operacyjnego leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego należy dokonać wspólnie z lekarzem, podczas konsultacji ortopedycznej.

Endoproteza jednoprzedziałowa kolana ACCURIS - implant

Jednoprzedziałowa endoproteza ACCURIS - RTG kolana BOK

Jednoprzedziałowa endoproteza ACCURIS - RTG kolana AP

Korekcja kolana z użyciem systemu OSTEO+, RTG

Implant OSTEO+

Opublikowano choroba zwyrodnieniowa | Skomentuj

Czym są preparaty GLUKOZAMINY?

Preparaty glukozaminy, według producentów, mają poprawiać właściwości płynu stawowego oraz poprawiać metabolizm chrząstki stawowej.

Mogą one zmniejszać dolegliwości bólowe stawów kolanowych w początkowych okresie choroby zwyrodnieniowej.

Preparaty te mogą także wspomagać leczenie urazowych uszkodzeń chrząstki stawowej u osób młodych.

Preparaty glukozaminy NIE prowadzą do ODRASTANIA chrząstki stawowej, gdyż chrząstka ta ma bardzo ograniczone możliwości mnożenia się swoich komórek. W zasadzie liczba komórek chrząstki stawowej nie zmienia się już po okresie dojrzewania układu kostno-stawowego.

Opublikowano choroba zwyrodnieniowa | Skomentuj

Jak należy leczyć chorobę zwyrodnieniową?

Rodzaj leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego zależy od stopnia jej zaawansowania.

W początkowym okresie choroby, gdy dolegliwości bólowe są miernie nasilone i pojawiają się okresowo, właściwym postępowaniem jest stosowanie preparatów glukozaminy, leków przeciwbólowych oraz leczenie rehabilitacją, czyli postępowanie OBJAWOWE.

W pewnym momencie leki przeciwbólowe i rehabilitacja przestają przynosić ulgę – jest to WŁAŚCIWY czas na rozpoczęcie leczenia operacyjnego, które w chorobie zwyrodnieniowej jest leczeniem PRZYCZYNOWYM.

Opublikowano choroba zwyrodnieniowa | Skomentuj

Czym jest rehabilitacja po rekonstrukcji ACL?

Wynik mechaniczny leczenia jest uzyskany już w trakcie operacyjnej rekonstrukcji ACL.

Zakres ruchu stawu kolanowego musi być pełny zaraz po operacji. Ograniczenia ruchomości wynikają JEDYNIE z obrzęku stawu wywołanego urazem operacyjnym.

Po operacyjnej rekonstrukcji ACL nie ma potrzeby ROZĆWICZENIA kolana.

Rehabilitacja jest potrzebna w celu stworzenia jak najlepszych warunków do gojenia stawu i przeszczepów zastosowanych do odtworzenia ACL.

Ważną rolą rehabilitacji po ACL jest także pomoc w odtworzeniu propriocepcji (czucia głębokiego) stawu kolanowego – aby pacjent jak najbardziej skorzystał z przeprowadzonego leczenia operacyjnego.

Opublikowano więzadło krzyżowe przednie (ACL) | Skomentuj

Czym jest jednopęczkowa i dwupęczkowa rekonstrukcja ACL?

Według badań anatomicznych Pombo MW, Shen W, Fu FH.  Anatomic double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction: where are we today? Arthroscopy. 2008;24(10):1168-77. Epub 2008 Jul 25,

ACL składa się z dwóch pęczków: przednio-przyśrodkowego (AM) oraz tylno-bocznego (PL).

Jednopęczkowa rekonstrukcja ACL jest metodą standardową, wykonywaną od wielu lat na całym świecie. Odtwarza ona głównie pęczek AM.

Dwupęczkowa rekonstrukcja ACL pozwala na odtworzenie obu anatomicznych składowych ACL: pęczka AM oraz pęczka PL.

Zarówno anatomiczna rekonstrukcja jednopęczkowa jak i dwupęczkowa są metodami wartościowymi i poprawnymi. Anatomiczna rekonstrukcja ACL metodą dwupęczkową jest metodą LEPSZĄ w tym zakresie, iż pozwala w pełniejszy sposób odtworzyć funkcję ACL.

Dwupęczkowa, anatomiczna rekonstrukcja ACL jest metodą trudniejszą i bardziej wymagającą dla wykonującego ją ortopedy.

Dwupęczkowa, anatomiczna rekonstrukcja ACL jest metodą ekstremalnie trudną do przeprowadzenia u kobiet. Spowodowane jest to tym, iż żeński staw kolanowy jest mniejszy niż męski i podczas operacji ortopeda musi poruszać się na znacznie mniejszym (bardziej ograniczonym) obszarze.

Poniżej znajdują się zdjęcia RTG kolana po anatomicznej rekonstrukcji ACL metodą dwupęczkową z użyciem systemu TLS.

Dwa pęczki ACL - AM (niebieski) i PL (czerwony)

Opublikowano więzadło krzyżowe przednie (ACL) | Skomentuj

Jak należy rekonstruować ACL?

Operacyjną rekonstrukcję ACL wykonuje się w sposób małoinwazyjny, z użyciem ARTROSKOPU. Rekonstrukcje ACL wykonywane na otwartym stawie kolanowym należy uznać za metody historyczne.

Rekonstrukcję ACL należy przeprowadzać techniką ANATOMICZNĄ, która pozwala na odtworzenie ACL w sposób najbardziej zbliżony do jego pierwotnej lokalizacji w stawie, przed uzkodzeniem.

Do odtworzenia funkcji ACL używa się najczęściej autogennych (własnych pacjenta) przeszczepów ścięgien mięśni kulszowo-goleniowych (półścięgnistego oraz smukłego).

Aby umocować przeszczepy w kości udowej i piszczelowej należy zastosować niewielkie IMPLANTY, najlepiej niewchłanialne.

Operacyjną, anatomiczną rekonstrukcję ACL można wykonać metodą jednopęczkową lub dwupęczkową.

Opublikowano więzadło krzyżowe przednie (ACL) | Skomentuj

Jak należy leczyć uszkodzenie ACL?

Opatrunek gipsowy czy inny rodzaj unieruchomienia stawu kolanowego NIE leczy uszkodzenia ACL.

Przy uszkodzeniu ACL (bez towarzyszących złamań w okolicy kolana) NIE MA wskazań do unieruchomienia stawu. Nawet więcej – WSKAZANE są ćwiczenia czynne kolana.

Jeżeli uszkodzenie ACL powoduje objawową niestabilność stawu kolanowego, leczeniem z wyboru jest operacyjna REKONSTRUKCJA ACL. Metodami zachowawczymi (bez operacji) NIE MOŻNA wyleczyć uszkodzenia ACL powodującego objawową niestabilność stawu.

Bardzo rzadko uszkodzenie ACL wymaga operacji w trybie OSTRYM/PILNYM. Najpierw należy rehabilitować staw w celu uzyskania pełnego zakresu ruchu – jest to najlepszy sposób przygotowania do operacji.

Opublikowano więzadło krzyżowe przednie (ACL) | Skomentuj

Kiedy uszkodzenie ACL wymaga leczenia?

Uszkodzenie ACL może być częściowe lub całkowite. Kluczowy nie jest rodzaj uszkodzenia, ale to czy uszkodzenie powoduje objawową NIESTABILNOŚĆ kolana czy nie.

Jeżeli w badaniu ortopedycznym brak niestabilności stawu a podczas aktywności codziennej i/lub sportowej nie pojawiają się epizody ustępowania (uciekania) kolana – nie ma konieczności leczenia uszkodzenia ACL.

Wskazaniem do leczenia uszkodzenia ACL jest stwierdzenie objawowej NIESTABILNOŚCI stawu kolanowego. W tym celu niezbędna jest konsultacja ortopedyczna.

Opublikowano więzadło krzyżowe przednie (ACL) | Skomentuj

Jak rozpoznać uszkodzenie ACL?

ACL ulega uszkodzeniu najczęściej podczas urazu stawu kolanowego. Uszkodzenia ACL bez urazu są niezmiernie rzadkie.

Jeżeli urazowi kolana towarzyszy duży obrzęk stawu, ból, ograniczenie ruchu oraz trudności w poruszaniu się – jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia ACL.

W celu rozpoznania uszkodzenia ACL należy udać się na konsultację ortopedyczną. Rozpoznanie mogą wspomagać badania takie jak: MRI (rezonans magnetyczny) oraz USG kolana.

Opublikowano więzadło krzyżowe przednie (ACL) | Skomentuj